Jagaran Nepal शनिबार, आषाढ ०६, २०७७

हाम्रो कला र संस्कृतिमा नागको ठूलो महिमा छ । नागका आकृति विशेषगरी पानीसँग सम्बन्धित जस्तो पोखरी, ढुङ्गेधारा, जलद्रोणी आदिमा कुँदाउने चलन छ । जहाँ नाग हुन्छ त्यहाँ पानी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यसरी नागका आकृति कुँदिने गरेको पाइन्छ । नागकोे अर्को नाम बासी पनि हो जुन बासुकीको अप्रभंश नाम हो । रोपाइँताका समयमा पानी नपरे ठाउँ ठाउँका यस्ता बासी पूजा गर्ने चलन छ ।

हाम्रो कला र संस्कृतिमा नागको ठूलो महिमा छ । नागका आकृति विशेषगरी पानीसँग सम्बन्धित जस्तो पोखरी, ढुङ्गेधारा, जलद्रोणी आदिमा कुँदाउने चलन छ । जहाँ नाग हुन्छ त्यहाँ पानी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यसरी नागका आकृति कुँदिने गरेको पाइन्छ । नागकोे अर्को नाम बासी पनि हो जुन बासुकीको अप्रभंश नाम हो । रोपाइँताका समयमा पानी नपरे ठाउँ ठाउँका यस्ता बासी पूजा गर्ने चलन छ ।