Jagaran Nepal शनिबार, कार्तिक १३, २०७८

मंगलबार हनुमानको दिन मानिन्छ । यो दिन गणेशको लागि पनि शुभ मानिन्छ।

यो दिन ऋणबाट छुटकारा पाउनको लागि उत्तम समय हो । यहाँ मंगलबार गरिने सजिलो समाधानहरु छन्, जुन ऋण मुक्ति, धनको साथसाथ मानसिक शान्तिको लागि राम्रो मानिन्छ।

मंगलबार हनुमानको दिन मानिन्छ । यो दिन गणेशको लागि पनि शुभ मानिन्छ।

यो दिन ऋणबाट छुटकारा पाउनको लागि उत्तम समय हो । यहाँ मंगलबार गरिने सजिलो समाधानहरु छन्, जुन ऋण मुक्ति, धनको साथसाथ मानसिक शान्तिको लागि राम्रो मानिन्छ।

मंगलबार हनुमानको दिन मानिन्छ । यो दिन गणेशको लागि पनि शुभ मानिन्छ।

यो दिन ऋणबाट छुटकारा पाउनको लागि उत्तम समय हो । यहाँ मंगलबार गरिने सजिलो समाधानहरु छन्, जुन ऋण मुक्ति, धनको साथसाथ मानसिक शान्तिको लागि राम्रो मानिन्छ।